Een eigentijdse Bijbelvertaling

koop nu

Compact Bijbel

Evangelisatie Bijbel
Afmeting: 14x20cm
Structuur omslag
Linnen rug

€ 4,95

Luxe Bijbel

Luxe Bijbel in 4 moderne kleuren
Afmeting: 14x20cm
2 kleuren druk
+ 16 pagina’s full color kaarten

€ 14,95

Luxe Groot Letter Bijbel

Bruine Groot Letter Bijbel
Afmeting: 20x28cm
2 kleuren druk
+ 16 pagina’s full color kaarten

€ 24,95

WAAROM nog een bijbelVERTALING?

Leesbaar | Duurzaam | Betaalbaar

Als evangelisatie stichting is ons doel de Bijbel in handen van elke Nederlander te brengen. Helaas was er geen letterlijke Bijbelvertaling die we zonder winstoogmerk en zonder hoge vaste boekenprijzen mochten drukken en aanbieden, zodat de Bijbel voor iedereen toegankelijk zou worden.

Gedurende 12 jaar heeft een team gewerkt aan een nieuwe Nederlandse Bijbelvertaling met als doel evangelisatie. Vorig jaar zijn deze twee initiatieven samengekomen, waardoor we nu deze eigentijdse Bijbelvertaling kunnen presenteren tegen een zeer lage prijs.

De Bijbel is nauw verbonden met de grondtekst, goed leesbaar en door het beperkte aantal pagina’s ook duurzamer geworden.

lees meer

EBV24

Eigentijds

Vertaling dicht bij de grondtekst

Makkelijk leesbaar

Vertaald uit het Hebreeuws en Aramees

Ook goed te lezen voor niet-gelovigen

Online te lezen via YouVersion

prachtige 3D-afbeeldingen

ONTDEK DE DIEPTE VAN DE BIJBEL MET ADEMBENEMENDE 3D-AFBEELDINGEN EN VERHELDERENDE UITLEG.

In de Luxe Bijbels van de EBV24 vind je niet alleen 16 pagina’s met full-color kaarten, maar ook prachtige 3D-afbeeldingen van Bijbelse scènes zoals de stad Jeruzalem uit de tijd van Jezus, de Ark van Noach en de Tabernakel, maar ook gedetailleerde uitleg bij elke afbeelding. Deze bijgevoegde uitleg neemt je mee naar de betekenis en symboliek achter elke afbeelding, waardoor je een dieper begrip krijgt van de Bijbelse verhalen en hun context. De Luxe Bijbels van de EBV24 brengen de Bijbel tot leven in een unieke en meeslepende manier.

Kwaliteit

Alle EBV24 Bijbels worden stuk voor stuk handmatig gecontroleerd en per stuk geseald.

bijbelpapier

Alle EBV24 Bijbels zijn gemaakt van het hoogste kwaliteit Bijbel papier en gedrukt op 30 grams papier.

Kwaliteit

Alle EBV24 Bijbels zijn genaaid gebonden waardoor ze extra sterk zijn.

Leesbaarheid

De Luxe EBV24 Bijbels zijn voorzien van een 2 kleuren druk om de leesbaarheid te bevorderen.

Deze eigentijdse Bijbelvertaling ideaal geschikt voor evangelisatie!

Heilig de HEERE, de Christus, in jullie harten en wees bereid om met nederigheid en ontzag verantwoording af te leggen aan ieder die om opheldering vraagt over de hoop van jullie geloof.

1 Petrus 3:15

lees dit bijbelgedeelte

Totstandkoming

Verantwoording en uitleg

De naam van deze Nederlandse Bijbelvertaling houdt verband met het Goede Nieuws, dat is het Evangelie van Jezus Christus. Dat Goede Nieuws komt ons al vanaf de eerste bladzijde van de Bijbel tegemoet als God op de eerste scheppingsdag zegt: ‘Laat er licht zijn!’, een woord dat ten volle werkelijkheid is geworden in Jezus Christus die zegt: ‘Ik ben het Licht van de wereld’.

 Deze Nederlandse Bijbelvertaling is ook beschikbaar op YouVersion.

De grondtekst als basis

Deze eigentijdse Bijbelvertaling (EBV24) is traditioneel ingedeeld in Oud en Nieuw Testament, anders gezegd in het Oude Verbond en het Nieuwe Verbond. De EBV-tekst heeft als doel om de grondtekst van de Bijbel heel nauwkeurig weer te geven in leesbaar, begrijpelijk en eigentijds Nederlands. Onnodige vrijheden bij het vertalen zijn vermeden, maar ook een te strak vasthouden aan een zinsbouw die wel eigen is aan de grondtaal, maar niet aan het Nederlands. Ook is het gebruik van ongewone woorden zoals ‘tabernakel’, ‘efod’ of ‘ark’ (behalve voor de ark van Noach), Pasen, Pinksteren e.d. vermeden. Een 50-tal illustraties, waaronder diverse landkaarten, zijn toegevoegd ter ondersteuning bij het lezen van de tekst.

De ‘jij’-aanspreekvorm

De EBV24 gebruikt hoofdzakelijk de ‘jij’-aanspreekvorm. Dit laatste geldt niet voor de wijze waarop God wordt aangesproken en dus ook niet voor het gebed en voor de woorden die tot Hem zijn gericht. Voor God wordt altijd de hoofdletter ‘U’ gebruikt in de persoonlijke voornaamwoorden, maar de bezittelijke voornaamwoorden worden met een kleine letter geschreven. Ook ten aanzien van koningen, en in situaties waarin er een sterke nadruk ligt op eerbied tegenover de aangesproken persoon, is de u-vorm gebruikt, maar in die gevallen altijd met een kleine letter.

Wanneer ‘U’ of ‘u’ of ‘jij’ in een zin in ‘vetdruk’ wordt weergegeven, dan wil dat zeggen dat de jij-vorm (‹ofwel de u-vorm of U-vorm›) van het werkwoord, die in het Hebreeuws al duidelijk tot uitdrukking komt in de vervoeging van het werkwoord, bovendien nog eens afzonderlijk als het persoonlijk voornaamwoord אַתָּה in de Hebreeuwse grondtekst staat, om er de nadruk op te leggen. De grondtalen kennen trouwens het Nederlandse verschil tussen ‘u’ en ‘jij’ niet, evenmin als veel andere talen.

Het Nieuwe Testament uit heT Aramees

De EBV24 berust wat het Nieuwe Testament betreft op de tekst van het Aramese Nieuwe Testament, genaamd de Peshitta, waarvan het oudste manuscript in de 5e eeuw n. Chr. wordt gedateerd. De tekst ervan is vanaf die tijd vrijwel ongewijzigd gebleven en kent dus niet de vele kleine en grote varianten zoals die in de bronnen van het Griekse Nieuwe Testament worden aangetroffen.

Hoewel in het algemeen wordt aangenomen dat Grieks de grondtaal is van het Nieuwe Testament, zijn er echter goede argumenten voor de gedachte dat de Aramese Peshitta van het Nieuwe Testament evengoed de oorspronkelijke tekst kan weergeven. Voor de doorsneelezer van de Bijbel zal het weinig uitmaken of het Grieks of Aramees het uitgangspunt was. Hij zal nauwelijks enig verschil bemerken, ook al zal de vertaling op enkele plaatsen wel vragen oproepen.

De naam HEERE

De EBV24 gebruikt de Naam ‘HEERE’ of ‘de HEERE’, waar in het Hebreeuws van het Oude Testament sprake is van de Naam ‘JaHWeH’. De Naam komt ruim 6500 keer in het Oude Testament voor. Soms komt ook de korte Naam ‘Jah’ voor, o.a. als onderdeel van de oproep ‘Hallelu-Jah’, ‘Loof-de-Heer!’, en vaak in namen van personen. Als de korte Naam ‘Jah’ apart in de Bijbeltekst voorkomt, wordt die weergegeven als ‘HEER’, zonder de ‘E’ aan het slot van de volledige Naam.

 In 134 verzen waar de naam ‘Heer’ of ‘mijn Heer’ (‹Adonai›) voor GOD wordt gebruikt, hebben wij in de vertaalnoot van de EBV-S (‹maar niet in die van de EBV›) aangegeven dat dit oorspronkelijk ‘JaHWeH’ was, ‘de HEERE’. De Masoreten zouden die Naam om onjuiste redenen vervangen hebben door de naam ‘Adonai’ (‹zie Christian Ginsburg: The Massorah, §§ 107-115›).

 Ook in het Nieuwe Testament van de EBV24 komt de Naam ‘de HEERE’ bijna 240 keer voor omdat deze in het Aramese Nieuwe Testament, anders dan in het Griekse, wel voorkomt als ‘Mar-Jah’, een Naam die onderscheiden moet worden van ‘Maran’, dat staat voor ‘onze Heer’.

De naam God

Deze eigentijdse Bijbelvertaling (EBV24) gebruikt de naam ‘GOD’ met hoofdletters overal waar in het Oude Testament ‘Elohiem’ staat als aanduiding voor GOD als de Schepper van hemelen en aarde, de GOD van Abraham, Izak en Jakob. In alle andere gevallen staat er ‘god’ of ‘goden’ met kleine letter, behoudens een enkele uitzondering waar de naam ‘elohiem’ een andere betekenis lijkt te hebben.

 De andere, minder vaak voorkomende aanduidingen voor God als ‘El’, ‘Eloha’, ‘Elah’ of ‘Elaha’ worden zonder onderscheid als ‘God’ geschreven.

 In het Nieuwe Testament vinden wij ook de naam ‘GOD’ met hoofdletters geschreven voor de Aramese naam ‘Aloha’, die wij zien als de Aramese variant van ‘Elohiem’. Deze naam komt ongeveer 1200 keer in het NT van de Aramese Peshitta voor.

TOCH VERTROUWDE GRIEKSE NAMEN

De EBV24 gebruikt in het Nieuwe Testament niet de namen van personen en plaatsen in hun Aramese vorm, zoals in Peshitta-vertalingen gebruikelijk is. De namen in hun Griekse vorm zijn zo vertrouwd, dat wij die voor de herkenbaarheid hebben laten staan. Ook de Naam van Jezus Christus is gehandhaafd. In het Aramees luidt de Naam: ‘Jasjoea Masjiega’. De Aramese naam ‘Kefas’ voor de apostel Simeon Petrus hebben wij zes keer gebruikt, namelijk op die plaatsen waar die naam in de Griekse tekst van het Nieuwe Testament ook voorkomt.

YouVersion Bible App

EBV24 beschikbaar op YouVersion!

begin met lezen